Entidades adscritas

 • Axencia Galega das Industrias Culturais
  Jacobo Sutil Nesta
  Director
  Cidade da Cultura de Galicia - Monte Gaiás s/n
  5707 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 577 126 - Fax: 981 573 455
 • Fundación Cidade da Cultura
  Ana Isabel Vázquez Reboredo
  Directora xerente
  Cidade da Cultura de Galicia - Monte Gaiás s/n
  5707 Santiago de Compostela
  Tel.: 881 997 565 - Fax: 881 997 577
 • Bibliotecas Universitarias de Galicia
  Rúa Hórreo, 611º andar, 61
  15707 Santiago de Compostela
 • Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
  José Eduardo López Pereira
  Director
  Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n 
  Edificio Fontán, 2º andar - 15707 Santiago de Compostela