Transparencia e Goberno Aberto

Compártao :

Compartir

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro regula a transparencia e o bo goberno no ámbito da Administración pública de Galicia. Os mecanismos de transparencia e de bo goberno funcionan como contrapesos que garanten a protección da cidadanía fronte a hipotéticas arbitrariedades do poder público e o uso indebido dos cartos ou patrimonio públicos.

Seguindo os principios recollidos nesta lei, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade pon a disposición dos cidadáns, nas seguintes ligazóns, os contidos relativos a: